รีเซต

��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ vs ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������