รีเซต

��������������������������������������������������������������� vs ���������������������������������������������������������������������������������������������������