รีเซต

������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ vs ���������������������������������������������