รีเซต

������������������������������������������������������������������������ vs ������������������������������������������������������������������������������������������������������������