รีเซต

��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������