รีเซต

��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������