รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������