รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������