รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ���������������������������������������������������������������������������������