รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� vs ��������������������������������������������� ���������������������������������������������