รีเซต

��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� vs ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������