รีเซต

��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� vs ���������������������������������������������������������������������������������������������������