รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������������������