รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������