รีเซต

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vs ���������������������������������������������������������������������������������������������������