รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������