รีเซต

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������