รีเซต

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������