รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������