รีเซต

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19