รีเซต

���������������������������������������������������������������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������