รีเซต

������������������������������������������������������������19