รีเซต

������������������.��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������