รีเซต

���������������-��������������������� ���������������