รีเซต

������.��������������� ���������������������