รีเซต

������.��������������������������� ������������������������