รีเซต

������.���.������������ ���������������������������