รีเซต

���.���.���. ���������������������������������������������������������������������������������������������������