สรุปผล Hero นักกีฬาไทย ที่ได้ เหรียญทอง การแข่งขัน มหกรรมซีเกมส์ 2019

สรุปผล Hero นักกีฬาไทย ที่ได้ เหรียญทอง การแข่งขัน มหกรรมซีเกมส์ 2019
Waramid
9 ธ.ค. 62
909
6

การแข่งขัน ซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เหล่า Hero ทัพนักกีฬาไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เดินหน้าคว้าเหรียญทอง กันหลายชนิดกีฬา และเราได้สรุปผลของ Hero นักกีฬาไทย ที่ได้ “เหรียญทอง” มาให้แล้ว

สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2562
>> โปโลน้ำ ทีมหญิง

>> จักรยาน ประเภทชาย ครอสคันทรี
กีรติ สุขประสาท

>> ฟลอร์บอล ทีมชาย

>> คูราช รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป ชาย
คุณาธิป เยี่ยอ้น

>> คูราช รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง
เสาวลักษณ์ หอมกลิ่น

 


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 2 ธันวาคม 2562
>> ยิงปืน ประเภทปืนยาวอัดลม
นภิส ต่อตั้งพานิช

 


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 3 ธันวาคม 2562
>> แบดมินตัน ประเภททีมหญิง
รัชนก อินทนนท์, รวินดา ประจงใจ, พุธิตา สุภจิรกุล, บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธ์, ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม, ไทมาส เหมือนวงศ์

>> สเก็ตน้ำแข็ง ประเภทสปีดสเก็ตติ้งช็อตแทรก ระยะ 500 ม.
ณัฏฐพัฒน์ กาญจน์ชริน

 


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 4 ธันวาคม 2562
>> มวยไทย ประเภทไหว้ครู หญิง
ธนวรรณ ทองดวง, รุจิรา วงษ์ศรีวอ

>> สเก็ตน้ำแข็ง ประเภทสปีดสเก็ตติ้งช็อตแทรก ระยะ 1,000 ม.
ณัฏฐพัฒน์ กาญจน์ชริน

>> ฟันดาบ ประเภทฟอยล์ บุคคลชาย
ชลณสัล มายะการ

>> ยูโด ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย
สงบ ศศิพงศ์พรรณ, พงษ์เทพ ธำรงลักษ์

>> ยูโด ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน หญิง
ปิติมา ทวีรัตนศิลป์, สุภัทตรา ใจคุ้มเก่า

 


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 5 ธันวาคม 2562
>> ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ ชาย
นิตินัย ถ้ำแก้ว

>> ยูโด รุ่น 81 กก. ชาย
มาซายูกิ เทราดะ

>> ยูโด รุ่น 52 กก. หญิง
กชกร วรสีหะ

>> ทวิกีฬา
ปารียา สนเส็ม, ณัฐวุฒิ ศรีเนตร, ศิริวรรณ กุญชรินทร์, อาทิตย์ โสดา

 


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 6 ธันวาคม 2562
>> เปตอง หญิงคู่
พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช, นันทวัน เฟื่องสนิท

>> เปตอง ชายคู่
ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง, ธนากร สังข์เเก้ว

>> ยูโด รุ่นมากกว่า 78 กก. หญิง
ธรณ์ธันย์ สัจจะเดช

>> ยูโด รุ่น 78 กก. หญิง
อิคุมิ โอเอะดะ

>> เรือพาย
พิตรพิบูล มหาวัฒนางกูล

>> วอลเลย์บอลชายหาด หญิง

 


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 7 ธันวาคม 2562
>> จักรยาน ประเภทถนน ทีม ไทม์ ไทรอัล

>> ยูโด ทีมชาย

>> ยิงปืน ปืนสั้นอัดลม 10 ม.บุคคล ชาย
ปองพล กุลชัยรัตนา

>> ยิมนาสติกลีลา ประเภทคฑา
เบญจพร ลิ้มพานิชย์

>> เทควันโด ท่ารำ ทีมหญิง
เพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติกุล, อรนวีย์ ศรีสหกิจ, กชวรรณ ชมชื่น

>> เรือยาวประเพณี ประเภท 22 ฝีพายผสม ระยะ 200 ม.

>> เรือใบ ประเภท 420 หญิง
ชนกชนม์ หวังสุข, ปิยะพร เข็มแก้ว

>> เรือใบ ประเภทออพติมิสต์ หญิง
นัภภัสสร ขุนบุญจันทร์

>> เรือใบ ประเภท 420 ชาย
เจตวีร์ ยงยืนนาน, จักรภัทร วิริยะกิตติ

>> เรือใบ ประเภทเลเซอร์ เรเดียล หญิง
กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม

>> เรือใบ ประเภทออพติมิสต์ ชาย
พันวา บุณนาค

>> ว่ายน้ำ กบ 200 ม. ชาย
ณัฐพงษ์ เกษอินทร์

 


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 8 ธันวาคม 2562
>> รักบี้ 7 คน ทีมหญิง

>> ฮอกกี้น้ำแข็ง ประเภททีมชาย

>> ตะกร้อ ทีมชุดชาย

>> กอล์ฟ ทีมชาย
นพรัฐ พานิชผล, วันชัย หลวงนิติกุล, ธนภัทร พิชัยกุล, เด่นวิทย์ บริบูรณ์ทรัพย์

>> คาราเต้โด รุ่น 61 กก. หญิง
อาร์ม สุขเขียว

>> คาราเต้โด รุ่น 67 กก. ชาย
ศุภา งามพึงพิศ

>> ฟันดาบ เซเบอร์ ทีมหญิง
บัณฑิตา ศรีนวลนัด, ต้นป่าน โพธิ์แก้ว, ต้นข้าว โพธิ์แก้ว, พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์

>> กระโดดไกล
สุนิสา โคตรศรีเมือง

>> พุ่งแหลน หญิง
ณัฎฐา นาชาญ

>> จักรยาน โร้ดเรซ ประเภทเดี่ยว
สิบตรี สราวุฒิ สิริรณชัย

>> จักรยาน โร้ดเรซ ประเภททีม
สิบตรี สราวุฒิ สิริรณชัย, ว่าที่ร้อยตำรวจเอกธุรกิจ บุญรัตนธนากร, สิบตำรวจตรี นวุติ ลี้พงษ์อยู่, จ่าอากาศเอก พีระพล ชาวเชียงขวาง, ธนาคาร ไชยยาสมบัติ

>> เวคบอร์ด
ชรพร จันทร์งูเหลือม

>> เวคบอร์ด
สัญญา ผลทิพย์

>> มวยไทย รุ่น 48 กก. ชาย
เกตมณี ซะสิงห์

>> มวยไทย รุ่น 45 กก. หญิง
นฤพล จิตรา

>> มวยไทย รุ่น 63.5 กก. ชาย
นรภัทร ขุนดำ

>> เทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 68 กก. ชาย
หลักชัย ห้วยหงษ์ทอง

>> เทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 87 กก. ชาย
ณัฐภัทร ตันตรามา


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 9 ธันวาคม 2562

>> จักรยาน ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
โกเมธ สุขประเสริฐ

>> สนุกเกอร์ ประเภทชายเดี่ยว
กฤษณัส เลิศสัตยาธร

>> ตะกร้อทีมเดี่ยว ชาย
อนุวัฒน์ ชัยชนะ, ภัทรพงศ์ ยุพดี, กฤษณพงศ์ นนทะโคตร, พรชัย เค้าแก้ว, สิทธิพงศ์ คำจันทร์

>> ยิงเป้าบิน บุคคลชาย
เศวต เศรษฐาภรณ์

>> กรีฑา ประเภททุ่มน้ำหนัก หญิง
อารีรัตน์ อินทดิษฐ

>> เอ็กซ์ตรีม ประเภทจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ แฟลตแลนด์
ภาคภูมิ ภู่สะอาด

>> ยูยิตสู รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ชาย
ณัฐดนัย เนตรทิพย์

>> กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร
คีริน ตันติเวทย์

>> กรีฑา วิ่ง 4×100 เมตร ชาย
รัตนพล โสวรรณ, บัณฑิต ช่วงไชย, จีระพงศ์ มีนาพระ, ศิริพล พันธ์แพ

>> กรีฑา วิ่ง 4×100 เมตร หญิง 
อรอุมา เชษฐา, ขวัญฤทัย ปากดี, ทัศพร วรรณกิจ, ศุภาวรรณ ธิปัตย์

>> วอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง

>> ตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว หญิง
ศศิวิมล จันทสิทธิ์, แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว, อติกานต์ คงแก้ว

>> จักรยาน ประเภท บีเอ็มเอ็กซ์ ไทม์ไทรอัล ชาย
โกเมธ สุขประเสริฐ

>> วินด์เซิร์ฟ ประเภทอาร์เอสเอ็กซ์ หญิง
ชลชญา จุ่นทองหลาง

>> ยิงปืน ประเภท ปืนสั้นอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตร
เณศรา จำปารัตน์

>> ยิงธนู ประเภท ยิงธนูทดกำลัง บุคคล
ด.ญ.กนกนภัส แก้วชมภู

>> ยิงธนู ประเภททีมหญิง
ด.ญ.กนกนภัส แก้วชมภู, กัณยาวีธ์ มณีสมบัติกุล, กชพร ประทุมสุวรรณ

>> อีสปอร์ต ประเภท เกม AOV
ณัฐพงศ์ ชัยชนะทรัพย์, ธนพล สันติมากร, ชิตวัน ธนนิธิกานต์, ชานนท์ เกตุการ, รัฐกันย์ สุวรรณชัย, ณัฐปคัลภ์ ชัยศิริ

>> คาราเต้โด รุ่น 75 กก. ชาย
ธีรวัฒน์ คลังทอง

>> เทควันโด รุ่น 46 กก. หญิง
จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์

>> เทควันโด รุ่น 49 กก.หญิง
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

>> เทควันโด รุ่นน้ำหนัก 63 กก. ชาย
นฤพงษ์ เทพเสน

>> เทควันโด รุ่นน้ำหนัก 58 กก. ชาย
รามณรงค์ เสวกวิหารี

>> มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 54 กก. หญิง
นิลาวัลย์ เตชะสืบ

>> มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 60 กก. หญิง
สุดาพร สีสอนดี

>> มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 56 กก. ชาย
ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี

>> มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 69 กก. ชาย
วุฒิชัย มาสุข

>> มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 81 กก. ชาย
อนวัช ถองกระโทก


สรุปนักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง วันที่ 10 ธันวาคม 2562

>> จักรยาน ประเภท บีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิ่ง
โกเมธ สุขประเสริฐ

>> สนุกเกอร์ ชาย
กฤษณัส เลิศสัตยาทร

>> ยูยิตสู ประเภทชาย
ณัฐดนัย เนตรทิพย์

>> ยิงปืน ประเภท ช็อตกันแทร็ป บุคคลชาย
เศวต เศรษฐาภรณ์

>> ตะกร้อ ประเภททีมชายเดี่ยว

>> กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท บีเอ็มเอ็กซ์ แฟลตแลนด์
ภาคภูมิ ภู่สอาด


ร่วมแสดงความยินดี กับ เพื่อนพนักงานชาวทรู “ปิ๊กเล้ง” ปิติมา ทวีรัตนศิลป์ นักกีฬายูโด ชาวทรู ที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันยูโด ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง กีฬาซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของทรูเป็นอย่างมาก นับเป็นเหรียญทองสมัยที่4 แล้วจากการแข่งขันซีเกมส์ของ “ปิ๊กเล้ง”

และขอแสดงความยินดีกับ ทัพนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ทุกๆ ท่าน รวมทั้งขอให้กำลังใจนักกีฬาทุกคน ที่พลาดเหรียญรางวัลในซีเกมส์ 2019 ครั้งนี้ ให้มุ่งมั่น และสู้กันต่อไป เพื่อเหรียญทอง ในการแข่งขันครั้งหน้า

ดูถ่ายทอดสด กีฬาซีเกมส์ 2019 ได้ฟรีทางช่อง ทรูไอดี ซีเกมส์ ง่ายๆเพียงแค่ล็อคอิน หรือ ดูวิธีสมัครสมาชิกทรูไอดีได้ที่นี่

 

ติดตามข่าวซีเกมส์อื่นๆ คลิกที่นี่

 

– ดูบอลสดฟรี! พรีเมียร์ลีก มากกว่า 100 คู่ คลิก ID Station
– ดู พรีเมียร์ลีก online คลิกที่นี่
– สมัครชม พรีเมียร์ลีกทั้งฤดูกาล คลิกที่นี่

ยอดนิยมในตอนนี้