โพลชี้ไทยชวดเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2017 - แฟนหวังแชมป์บอลชายมากสุด

โพลชี้ไทยชวดเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2017 - แฟนหวังแชมป์บอลชายมากสุด
kentnitipong
11 ส.ค. 60
371

โพล ม.เกษมบัณฑิต เผยไทยชวดเจ้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2017 เพราะเสียเปรียบชาติเจ้าภาพ แต่คนไทยอยากได้แชมป์ฟุตบอลชายมากที่สุด

 

 

KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็น “กีฬาซีเกมส์กับความหวังของคนไทย” สำหรับการสำรวจดังกล่าวเพื่อสะท้อนความคิดเห็น และมุมมองด้านต่างๆของแฟนกีฬาทั่วประเทศที่มีต่อความหวังในผลงานนักกีฬาไทยสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งในการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค. 2560 โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นประชาชนที่สนใจกีฬาทั่วประเทศโดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,376 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 761 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 เพศหญิงจำนวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 ส่วนผลการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ในภาพรวมพบว่า

1.การติดตามการแข่งขัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 43.19 จะติดตามการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 25.10 ติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 18.55 จะติดตามทางหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 9.15 จะติดตามทางวิทยุ ร้อยละ 2.02 จะไปติดตามการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย และอื่นๆ ร้อยละ 1.99

2.ความเชื่อ และโอกาสของนักกีฬาทีมชาติไทยในการเป็นเจ้าเหรียญทอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.89 เชื่อว่าไม่มีโอกาส เพราะเจ้าภาพใช้ช่องทางและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันรวมทั้งจัดกีฬาพื้นบ้านที่ตนเองถนัด

รองลงมาร้อยละ 40.31 เชื่อว่ามีโอกาส เหตุผลเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทย รวมทั้งนักกีฬาต่างชาติจะเป็นคู่แข่งในการแย่งเหรียญจากเจ้าภาพ และร้อยละ 15.80 ไม่แน่ใจ เหตุผลเพราะไม่สามารถคาดการณ์สภาวะต่างๆ และผลล่วงหน้าได้

 

 

3.ชนิดกีฬาที่เชื่อ และหวังว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะไม่พลาดเหรียญทอง อันดับ 1 กรีฑา ร้อยละ 86.99 กรีฑา อันดับ 2 เซปักตะกร้อ ร้อยละ 82.02 อันดับ 3 มวยสากล ร้อยละ 79.19 อันดับ 4 วอลเลย์บอลหญิง ร้อยละ 75.11 อันดับ 5 ฟุตบอลชาย ร้อยละ 71.90 ฟุตบอลชาย

 

 

4.เหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีที่คนไทยอยากได้ อันดับ 1 ฟุตบอลชาย ร้อยละ 83.78 อันดับ 2 เซปักตะกร้อ ร้อยละ 80.66 อันดับ 3 มวยสากล ร้อยละ 78.96 อันดับ 4 วอลเลย์บอลหญิง ร้อยละ 74.33 อันดับ 5 กรีฑา ร้อยละ 72.51

5.ข้อเสนอแนะสำหรับนักกีฬาทั่วไป สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 30.21 ให้นักกีฬาร่วมแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬา รองลงมาร้อยละ 25.99 มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อชื่อเสียงของตนเองและประเทศชาติ ร้อยละ 21.56 เคารพกฎระเบียบ/เชื่อฟังผู้ฝึกสอน ร้อยละ 18.99 รักษาชื่อเสียงและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และอื่นๆ ร้อยละ 3.25

ติดตามข่าว ซีเกมส์ 2017 ได้ที่นี่

รวมไปถึงสามารถชมการถ่ายทอดสด เชียร์นักกีฬาไทยไปกับเราที่ TrueID App

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ