รีเซต
ชื่นชมผลงาน! KBU เผยผลสำรวจ คนไทยยก 'ชนาธิป-พาณิภัค' เป็นไอดอลนักกีฬา

ชื่นชมผลงาน! KBU เผยผลสำรวจ คนไทยยก 'ชนาธิป-พาณิภัค' เป็นไอดอลนักกีฬา

ชื่นชมผลงาน! KBU เผยผลสำรวจ คนไทยยก 'ชนาธิป-พาณิภัค' เป็นไอดอลนักกีฬา
ข่าวสด
15 กันยายน 2564 ( 14:00 )
126

KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยผลสำรวจ คนไทยส่วนใหญ่ยกให้ "เจ" ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เป็นไอดอลนักกีฬา

คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น วันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆ เกี่ยวกับวงการกีฬาไทย ของเยาวชน KBU SPORT POLL โดย ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "วัยใสกับมิติทางการกีฬา"

สำหรับการสำรวจดังกล่าว ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2564 โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,023 คน แบ่งเป็น เพศชาย 527 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 เพศหญิง 496 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

​ความสนใจที่มีต่อกิจกรรมกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.04 สนใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 25.66 สนใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 22.81 สนใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.95 สนใจในระดับน้อย และร้อยละ 7.54 สนใจระดับน้อยที่สุด

​สื่อหรือช่องทางในการติดตามข่าวสารทางการกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.01 โซเชียลมีเดีย รองลงมาร้อยละ 22.11 วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 19.97 เพื่อน/สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 13.52 วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 6.77 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆร้อยละ 2.62

​ชนิดกีฬายอดนิยม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.51 ฟุตบอล รองลงมาร้อยละ 23.01 วอลเลย์บอล ร้อยละ 20.11 แบดมินตัน ร้อยละ 12.83 เทควันโด ร้อยละ 10.09 อีสปอร์ต และอื่นๆ ร้อยละ 7.45

ไอดอลนักกีฬา ชาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.95 ชนาธิป สรงกระสินธ์ รองลงมาร้อยละ 24.88 ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ร้อยละ 18.92 พงศกร แปยอ ร้อยละ 14.88 คิริน ตันติเวทย์ ร้อยละ 11.30 เดชาพล พัววรานุเคราห์ และอื่นๆ ร้อยละ 4.07

​ไอดอลนักกีฬา หญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.11 พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รองลงมาร้อยละ 24.63 รัชนก อินทนนท์ ร้อยละ 22.85 สุดาพร สีสอนดี ร้อยละ 10.08 อาฒยา ฐิติกุล ร้อยละ 7.94 ปลื้มจิตร์ ถินขาว และอื่นๆ ร้อยละ 4.39

​สมาคมกีฬาที่ประทับใจในผลงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.08 สมาคมกีฬาเทควันแห่งประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 22.97 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ร้อยละ 19.52 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ร้อยละ 15.09 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร้อยละ 13.73 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และอื่นๆ ร้อยละ4.61

​ความคาดหวังจากรัฐบาลต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.31 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาให้เท่าเทียมกับนานาชาติ รองลงมาร้อยละ 22.09 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาในสถานศึกษา ร้อยละ 18.61 ส่งเสริมสนับสนุนการวางรากฐานการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 15.08 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดลาน/สนามกีฬา/อุปกรณ์ให้ทั่วถึง ร้อยละ 12.98 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างเท่าเทียม และอื่นๆ ร้อยละ 4.93

​ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจดังกล่าว เป็นที่น่าดีใจที่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมกีฬาอยู่ในระดับมาก โดยโชเชียลมีเดียยังเป็นสื่อยอดนิยมที่คนรุ่นใหม่ใช้เป็นช่องทางสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสาร

และเมื่อไปดูในมิติที่เกี่ยวกับไอดอล หรือต้นแบบนักกีฬาชายหญิงยอดนิยมที่วัยใสชื่นชอบในผลงานก็จะยกให้ "เจ" ชนาธิป สรงกระสินธ์ ยอดนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในต่างแดน และ "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ สุดยอดนักเทควันโดสาวเจ้าของเหรียญทองในโตเกียวเกมส์ 2020 ซึ่งจากมิติของไอดอลนักกีฬาที่เยาวชนนิยมชมชอบนั้น หากผู้บริหารในวงการกีฬาจะใช้โอกาสนี้นำดาวเด่น หรือสุดยอดนักกีฬาเหล่านี้ไปเป็นต้นแบบ หรือสร้างแรงเสริมให้กลุ่มวัยใสเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสปอร์ตฮีโร่ หรือโครงการกีฬาช้างเผือก และอื่นๆ ที่กกท. ตลอดจนสถาบันการศึกษาดำเนินการอยู่ให้มากขึ้น ก็น่าสนใจไม่น้อย

พร้อมกันนั้น หากพิจารณาในมิติที่เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วม สำหรับการพัฒนากีฬาของประเทศจะพบว่า เยาวชนได้สะท้อนมุมมองไปยังรัฐบาล ภายใต้ความคาดหวังที่จะให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากีฬาของประเทศให้เท่าเทียมกับนานาชาติอีกด้วย

​อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กีฬาเป็นหนึ่งในมิติที่คนวัยหนุ่มสาวตื่นตัว และให้สนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจำเป็นอยู่เองที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ ที่จะให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ ที่พร้อมจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และสร้างความสุขให้กับประชาชนในอนาคตซึ่งประเด็นนี้ถือได้ว่าเป็นโจทย์ และการบ้านที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ดูสดฟรี!! ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทุกสัปดาห์ พร้อมกีฬาชั้นนำระดับโลกแบบจัดเต็ม ต้อง App TrueID เท่านั้น

รวมข้อมูลแก้ไขปัญหาการใช้งาน รับชม หรือโปรโมชันกิจกรรมต่างๆ >> คลิกที่นี่

อัพเดทข่าว ผลบอล พรีเมียร์ลีก แบบทันใจ พร้อมวิเคราะห์คู่เด่นในรอบสัปดาห์ ส่งถึงมือคุณ
คลิกเลย!! bit.ly/2PsYXMG หรือ กด *301*32# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้