รีเซต
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2023/24 ประเภททีมหญิง

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2023/24 ประเภททีมหญิง

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2023/24 ประเภททีมหญิง
TNP1459
8 พฤศจิกายน 2566 ( 17:30 )
5.2K

      เช็กรายชื่อนักกีฬาในศึก วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2023/24 ประเภททีมหญิง ของทั้ง 8 ทีม

      ศึกการแข่งขัน วอลเลย์บอลลีกอาชีพของไทย "เอส โคล่า" วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ฤดูกาล 2023/24 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ในประเภท ทีมชาย และ ทีมหญิง ประเภทละ 8 ทีม โดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันอันเข้มข้นเร้าใจกันได้แบบฟรีๆ ดูได้ทุกเครือข่าย ทุกที่ ทุกเวลา แบบเต็มอิ่มจุใจ ครบทุกคู่ตลอดทั้งซีซั่น ผ่านทางช่อง TrueID Sports (621) ที่ แอปพลิเคชัน TrueIDเว็บไซต์ และกล่อง TrueID TV

      สำหรับประเภททีมหญิง มี 8 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

 1. สโมสรวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์
 2. สโมสรวอลเลย์บอล สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค
 3. สโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์
 4. สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี
 5. สโมสรอาร์เอสยู วีซี
 6. สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ
 7. สโมสรแก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี
 8. สโมสรยูเรก้า - ศรีสะเกษ วีซี

      ซึ่งแต่ละทีมมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2023/24 ประเภททีมหญิง


สโมสรวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์

 1. หมายเลข 1 น.ส. จิราพร แสงสิงห์ (L)
 2. หมายเลข 2 น.ส. ฑิฆัมพร ช้างเขียว (กัปตันทีม และ L)
 3. หมายเลข 3 น.ส. ชนิกานต์ ทองประเสริฐ
 4. หมายเลข 4 น.ส. สุภัชชา คัมตระรักษา
 5. หมายเลข 5 น.ส. ศจิภานันต์ พันธ์ส าอางค์
 6. หมายเลข 8 น.ส. ศศิกานณ์ กันอยู่
 7. หมายเลข 11 น.ส. ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
 8. หมายเลข 12 น.ส. ชมพูนุช จิตสบาย
 9. หมายเลข 14 น.ส. ปานชีวา สิงห์เสนา
 10. หมายเลข 15 น.ส. เอ็มอร พานุสิทธิ์
 11. หมายเลข 16 น.ส. อรอนงค์ ไสยศรี
 12. หมายเลข 17 น.ส. ภิญญดา โต๊ะพ่อ
 13. หมายเลข 18 น.ส. ปาจรีย์ มณีศรี
 14. หมายเลข 19 น.ส. อภิญญา ประฏิบัติทอง
 15. หมายเลข 20 น.ส. สุทินา พาสังข์
 16. หมายเลข 21 น.ส. พิมพ์ตวรรณ ทองยศ
 17. หมายเลข 22 น.ส. อนงค์พร พรหมรัด
 18. หมายเลข 23 น.ส. นัชชานันท์ โมรา
 19. หมายเลข 28 น.ส. รุ่งฤทัย แสงสาคร

 

สโมสรวอลเลย์บอล สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค

 1. หมายเลข 1 น.ส. สุพัตรา ไพโรจน์ (L)
 2. หมายเลข 2 น.ส. ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล (L)
 3. หมายเลข 3 น.ส. กรรณิการ์ ธิปะโชคิ
 4. หมายเลข 4 น.ส. กัญญารัตน์ ขุนเมือง
 5. หมายเลข 5 น.ส. ปลื้มจิตร์ ถินขาว (กัปตันทีม)
 6. หมายเลข 6 น.ส. สุภาวดี พันวิลัย
 7. หมายเลข 7 น.ส. ณัฐธิมา กุบแก้ว
 8. หมายเลข 8 น.ส. ฐิราวรรณ แสงอบ
 9. หมายเลข 9 น.ส. กนกพร แสงทอง
 10. หมายเลข 10 น.ส. ศศิประภา มณีวงษ์
 11. หมายเลข 12 น.ส. อมลรดา ฤกษ์สว่าง
 12. หมายเลข 14 น.ส. สิริวัลย์ ดีแก้ว
 13. หมายเลข 15 น.ส. มลิกา กันทอง
 14. หมายเลข 16 น.ส. วรัญญา ศรีละออง
 15. หมายเลข 17 น.ส. วัชรียา นวลแจ่ม
 16. หมายเลข 18 น.ส. อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ
 17. หมายเลข 19 น.ส. วราภรณ์ ภูมิเจริญ
 18. หมายเลข 20 น.ส. นครินพร บุดดา
 19. หมายเลข 23 น.ส. สุชาวดี ศรีรักษา (L)
 20. หมายเลข 29 น.ส. ดาริน ปิ่นสุวรรณ
 21. หมายเลข 55 น.ส. ธนวรรณ อรุณเมือง

 

สโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์

 1. หมายเลข 1 นางสาว สุจิตรา โพธิ์สม (L)
 2. หมายเลข 2 นางสาว วรัทยา กางโสภา 
 3. หมายเลข 3 นางสาว อริสรา ลุนไธสง 
 4. หมายเลข 4 นางสาว รัชดา ฉอ้อนโฉม 
 5. หมายเลข 5 นางสาว กัญญาณัฐ พลมะศรี 
 6. หมายเลข 6 นางสาว นันทิกานต์ ธัญญะภู 
 7. หมายเลข 7 นางสาว ภัทรวดี คำนวน 
 8. หมายเลข 8 นางสาว อัมพา สนสุรัตน์ 
 9. หมายเลข 9 นางสาว กัลยรัตน์ คำวงษ์ (L)
 10. หมายเลข 10 นางสาว เนตรนภา บุญเกื้อ 
 11. หมายเลข 11 นางสาว จันทิมา นรทัด 
 12. หมายเลข 12 นางสาว วริศรา สีทาเลิศ 
 13. หมายเลข 13 นางสาว กันตพร เทพาลุน 
 14. หมายเลข 14 นางสาว สินีนาฏ โพธิ์เจริญ (กัปตันทีม)
 15. หมายเลข 15 นางสาว ภีมมาดา เวียงคำ (L)
 16. หมายเลข 16 นางสาว ทิพย์สุดา บัวหลาย 


สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี

 1. หมายเลข 1 น.ส. ณัฏฐพร สนิทกลาง (L)
 2. หมายเลข 2 น.ส. นกยูง เภาวะนะ 
 3. หมายเลข 3 น.ส. สิริมา มานะกิจ (กัปตันทีม)
 4. หมายเลข 4 น.ส. ดลพร สินโพธิ์ 
 5. หมายเลข 5 น.ส. พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 
 6. หมายเลข 6 น.ส. อรอุมา สิทธิรักษ์ 
 7. หมายเลข 8 น.ส. ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท 
 8. หมายเลข 9 น.ส. อมรทิพย์ ขุมทอง 
 9. หมายเลข 10 น.ส. ซาเวียตต้า ลือภูเขียว 
 10. หมายเลข 11 น.ส. ศศิภาพร จันทวิสูตร 
 11. หมายเลข 12 น.ส. วารุณี การรัมย์ 
 12. หมายเลข 13 Ms. Briana Holman 
 13. หมายเลข 14 Ms. Celine Domingo 
 14. หมายเลข 15 Ms. Kotoe Inoue (L)
 15. หมายเลข 16 น.ส. กัญธิมา เอกปัชชา 
 16. หมายเลข 18 น.ส. จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง 
 17. หมายเลข 19 น.ส. ปพัชญา พลทำ 
 18. หมายเลข 20 น.ส. สิริกร สิงห์สม (L)
 19. หมายเลข 26 น.ส. กาญจนา ศรีใสแก้ว 
 20. หมายเลข 99 น.ส. จรัสพร บรรดาศักดิ์ 


สโมสรอาร์เอสยู วีซี

 1. หมายเลข 1 น.ส. กนกวรรณ แสงอุทัย (L)
 2. หมายเลข 2 น.ส. วิภาดา มิ่งขวัญ 
 3. หมายเลข 3 น.ส. โชติรส เซี่ยงย่อง 
 4. หมายเลข 4 น.ส. เกวลิน สุวรรณวงศ์ (กัปตันทีม)
 5. หมายเลข 5 น.ส. พัฐสุดา อ่อนด้วง 
 6. หมายเลข 7 น.ส. ฐานิตา เอี่ยมละออ 
 7. หมายเลข 8 น.ส. ขวัญณภัทร นวลวรรณ์ 
 8. หมายเลข 9 น.ส. กัญญาพัชร คุณมาศ 
 9. หมายเลข 11 น.ส. รุจิษยา กันสัตรู (L)
 10. หมายเลข 12 น.ส. สิริกานดา วงศ์โสภา 
 11. หมายเลข 13 น.ส. ธัญพร สีโซ่ 
 12. หมายเลข 15 น.ส. เกวลิน เชื้อเมืองพาน 
 13. หมายเลข 16 น.ส. วริษา ยิ้มใย 
 14. หมายเลข 17 น.ส. ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ 
 15. หมายเลข 18 น.ส. กัญญาวีร์ เจริญศรี 
 16. หมายเลข 22 น.ส. ยุวลี โชคสมัย 
 17. หมายเลข 24 น.ส. กัลยกร ลังบุบผา 
 18. หมายเลข 44 น.ส. ปาริชาติ อินทรสิทธิ์ 
 19. หมายเลข 55 น.ส. ปิยวรรณ พุทธรอด 
 20. หมายเลข 88 น.ส. ญาณิน ดวงจันทร์ (L)


สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ

 1. หมายเลข 1 วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
 2. หมายเลข 2 กนกวรรณ แสงอุทัย
 3. หมายเลข 3 วนิดา พึ่งพิณ
 4. หมายเลข 4 อารีรัตน์ ปั่นกำจร
 5. หมายเลข 5 ชลันธร ตงธิ
 6. หมายเลข 6 สุนันทา พุฒแก้ว
 7. หมายเลข 7 ณภัทร เรืองเดช
 8. หมายเลข 8 แก้วกัลยา กมุลทะลา
 9. หมายเลข 9 ศศิวิมล แสงปาน
 10. หมายเลข 10 ภัททิยา จวงจันทร์
 11. หมายเลข 11 ศศิภาพร จันทวิสูตร
 12. หมายเลข 12 สุพัตรา แก้วปัญญา
 13. หมายเลข 14 วิภาวี ศรีทอง
 14. หมายเลข 16 นริศรา แก้วมะ
 15. หมายเลข 17 กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์ (กัปตันทีม)
 16. หมายเลข 19 ฑิชากร บุญเลิศ
 17. หมายเลข 20 คาล่า เดล พิลา รูด้า คอตติโต้
 18. หมายเลข 22 อุไรรัตน์ เหลาแหลม (L)
 19. หมายเลข 24 ณัฏฐณิชา ใจแสน
 20. หมายเลข 25 จิดาภา นาหัวหนอง (L)


สโมสรแก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี

 1. หมายเลข 1 นางสาว ธิดารัตน์ หมีนพราน (L)
 2. หมายเลข 3 นางสาว พิมพกานต์ เกิดผล 
 3. หมายเลข 7 นางสาว นภัสสร พุ่มนิล 
 4. หมายเลข 8 นางสาว กนกวรรณ ภูมิชาติ 
 5. หมายเลข 10 นางสาว อรสา พินิจดวง 
 6. หมายเลข 11 นางสาว ศดานันท์ พันธ์โต 
 7. หมายเลข 12 นางสาว อังคณา เทรังษี 
 8. หมายเลข 15 นางสาว จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์ 
 9. หมายเลข 17 นางสาว สิริยาภรณ์ โมธรรม 
 10. หมายเลข 18 นางสาว ประภัสสร กองอุดม 
 11. หมายเลข 19 นางสาว อริษา พรมนก (กัปตันทีม)
 12. หมายเลข 20 นางสาว อมิตฌญา ศรีเดช 
 13. หมายเลข 22 นางสาว รัตนาพร นาบำรุง 
 14. หมายเลข 29 นางสาว พุทธิมล งามนวล 
 15. หมายเลข 77 นางสาว สุชานันท์ แน่นอุดร 
 16. หมายเลข 78 นางสาว ศุภานัน ศรีชัย 
 17. หมายเลข 97 นางสาว กัลยาณี กิ่งเกษ (L)


สโมสรยูเรก้า - ศรีสะเกษ วีซี

 1. หมายเลข 1 นางสาว พรทิพย์ ก้านท้าว 
 2. หมายเลข 2 นางสาว เพ็ญประภา ทรารมย์ (L)
 3. หมายเลข 3 นางสาว เอมอร พิมพ์คด 
 4. หมายเลข 4 นางสาว ทัชชกร สีชาลี (L)
 5. หมายเลข 5 นางสาว มิ่งขวัญ พลอยเนตร์ 
 6. หมายเลข 6 นางสาว อภิญญา แสงแพง 
 7. หมายเลข 7 นางสาว จุฑาพร เสนานิคม 
 8. หมายเลข 8 นางสาว ณฤมล ขานอัน (กัปตันทีม)
 9. หมายเลข 9 นางสาว นารีรัตน์ บุตรเครือ 
 10. หมายเลข 10 นางสาว ปาริชาติ สีเหลืองงาม 
 11. หมายเลข 11 นางสาว วาสนา สว่างศรี 
 12. หมายเลข 12 นางสาว ศรุตา มากเพ็ชร (L)
 13. หมายเลข 13 นางสาว นุชนาถ หอมพิทักษ์ 
 14. หมายเลข 14 นางสาว มัชฌิมา แสวงผล 
 15. หมายเลข 15 นางสาว เสาวภา สู่สุข 
 16. หมายเลข 16 นางสาว จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา 
 17. หมายเลข 17 นางสาว อัมพร หญ้าผา 
 18. หมายเลข 18 นางสาว เบญจมาภรณ์ สิงห์จัตุรัส 
 19. หมายเลข 19 นางสาว ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (L)
 20. หมายเลข 20 นางสาว ปลิตา มาตยะขันธ์ 
 21. หมายเลข 21 นางสาว อาทิตยา ศรีชัยวาล 
 22. หมายเลข 22 นางสาว วรรณภา พรสวัสดิ์ 


       ทั้งนี้ ทรูไอดี ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ฤดูกาล 2023/24 อย่างเป็นทางการ ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง พร้อมส่งตรงความมันส์ให้แฟนกีฬาได้ชมและเชียร์กันแบบฟรีๆ ครบทุกคู่ ตลอดทั้งฤดูกาล ทางช่อง TrueID Sports (621) รวมทั้งยังสามารถรับชมไฮไลท์ เกมการแข่งขันย้อนหลัง พร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว โปรแกรมและผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีกได้แบบครบจบในที่เดียว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอันสุดตื่นเต้นและเร้าใจ พร้อมส่งเสียงเชียร์ทีมรักให้ดังสนั่นกันได้ที่ TrueID เท่านั้น คอวอลเลย์บอลตัวจริง ห้ามพลาด!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

-------------------------------------------------

วิธีการดูบอลพรีเมียร์ลีก 2023/24 ที่ TrueID : แพ็กเกจชมครบทุกคู่!

เคล็ดลับการรับชมพรีเมียร์ลีกให้มันส์จุใจในทุกช่องทาง คลิกเลย!

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ