รีเซต
เทควันโดมีกี่สาย แต่ละสายต่างกันอย่างไร ใช้เวลาในการเรียนนานแค่ไหนถึงได้เลื่อนขั้น

เทควันโดมีกี่สาย แต่ละสายต่างกันอย่างไร ใช้เวลาในการเรียนนานแค่ไหนถึงได้เลื่อนขั้น

เทควันโดมีกี่สาย แต่ละสายต่างกันอย่างไร ใช้เวลาในการเรียนนานแค่ไหนถึงได้เลื่อนขั้น
WeenayA
10 สิงหาคม 2566 ( 13:48 )
21.2K

     กีฬาเทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของเกาหลีที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เป็นกีฬาที่มีความท้าทายในการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับของสาย และเป็นกีฬาที่ได้ฝึกฝนทั้งกายและใจ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือกำลังคิดจะเรียนเทควันโดที่สงสัยกันว่าเทควันโดมีกี่สาย แต่ละสายต่างกันอย่างไร มารู้จักกับความท้ายทายของสายเทควันโดในแต่ละสีกันเทควันโดมีกี่สาย แต่ละสายต่างกันอย่างไร
ใช้เวลาในการเรียนนานแค่ไหนถึงได้เลื่อนขั้น

ท่าการต่อสู้เทควันโดมีกี่ท่า

     เทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้แที่เน้นการต่อสู้ด้วยเท้า แต่ก็มีท่าอื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดยท่าเหล่านี้เป็นท่าที่ใช้ในการสอบเลื่อนระดับสายด้วยเช่นกันท่าพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่

 • ท่ายืน (stance)
 • ท่าเตะ (kick)
 • ท่าหมัด (punch)
 • ท่าปัด (block)
 • ท่าจับล็อก (hold)
 • ท่าทุ่ม (throw)เทควันโดมีทั้งหมด 10 สาย (ดั้ง) โดยแบ่งเป็นสายสี 9 สาย และสายดำ 1 สาย ดังนี้

 • สายขาว (10 ดั้ง)
 • สายเหลือง (9 ดั้ง)
 • สายเขียว (8 ดั้ง)
 • สายฟ้า (7 ดั้ง)
 • สายน้ำตาล (6 ดั้ง)
 • สายแดง (5 ดั้ง)
 • สายแดง-ขาว (4 ดั้ง)
 • สายแดง-น้ำตาล (3 ดั้ง)
 • สายแดง-ฟ้า (2 ดั้ง)
 • สายดำ (1 ดั้ง)


ในแต่ละสายมีความยากง่าย และเวลาที่ฝึกฝนที่ต่างกันไป รายละเอียดในแต่ละสายมีดังนี้

 


ลำดับสายเทควันโด

ซึ่งในปัจจุบันนี้เวลาในการเรียนแต่ละขั้นสายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 1. เทควันโดสายขาวเรียนนานไหม
       การฝึกฝนในระดับสายขาวเป็นการฝึกความพร้อมของร่างกาย สมรรถภาพทางกาย วินัยในการฝึกฝน ความตั้งใจของผู้เรียน และเรียนรู้พื้นฐานของเทควันโดเช่น ท่ายืน ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงมารยาทต่างๆ ในการฝึกเทควันโด โดยใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายเหลืองได้

 2. สายเหลืองเรียนนานไหม
       หลังจากเข้าสู่สายเหลืองแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายขาว เช่น ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัว โดยใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายเขียวได้

 3. สายเขียวเรียนนานไหม
       หลังจากเข้าสู่สายเขียวแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายเหลือง เช่น ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัวที่สูงขึ้น  โดยใช้เวลาประมาณ 9-12 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายฟ้าได้

 4. สายฟ้าเรียนนานไหม
       หลังจากเข้าสู่สายฟ้าแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายเขียว เช่น ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัวที่สูงมาก โดยใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายน้ำตาลได้

 5. สายน้ำตาลเรียนนานไหม
       หลังจากเข้าสู่สายน้ำตาลแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายฟ้า เช่น ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัวที่สูงมากและเทคนิคการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบ โดยใช้เวลาประมาณ 18-24 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายแดงได้

 6. สายแดงเรียนนานไหม
      หลังจากเข้าสู่สายแดงแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายน้ำตาล เช่น ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัวที่สูงมาก เทคนิคการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบ และเทคนิคการต่อสู้แบบประลองยุทธ์ โดยใช้เวลาประมาณ 24-36 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายแดง–ขาวได้


 7. สายแดง-ขาวเรียนนานไหม
       หลังจากเข้าสู่สายแดง–ขาวแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายแดง เช่น ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัวที่สูงมาก เทคนิคการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบ เทคนิคการต่อสู้แบบประลองยุทธ์ และเทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ โดยใช้เวลาประมาณ 36-48 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายแดง-น้ำตาลได้

 8. สายแดง-น้ำตาลเรียนนานไหม
       หลังจากเข้าสู่สายแดง–น้ำตาลแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายแดง-ขาว เช่น ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัวที่สูงมาก เทคนิคการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบ เทคนิคการต่อสู้แบบประลองยุทธ์ และเทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ โดยใช้เวลาประมาณ 36-48 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายแดง-ฟ้าได้

 9. สายแดง-ฟ้าเรียนนานไหม
       หลังจากเข้าสู่สายแดง–ฟ้าแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายแดง-น้ำตาล เช่น ท่าเตะ ท่าหมัด ท่าปัดดาบ การจับล็อก รวมถึงเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัวที่สูงมาก เทคนิคการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบ เทคนิคการต่อสู้แบบประลองยุทธ์ เทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ เทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ขั้นสูง เทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ขั้นสูงสุด และเทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ขั้นสูงสุดขั้นสุด โดยใช้เวลาประมาณ 60-72 เดือน จะสามารถสอบเลื่อนระดับไปสู่สายดำได้

 10. สายดำเรียนนานไหม
       หลังจากเข้าสู่สายดำแล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจากสายแดง-ฟ้า เช่นเทคนิคการต่อสู้แบบป้องกันตัวขั้นสูง เทคนิคการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบขั้นสูง เทคนิคการต่อสู้แบบประลองยุทธ์ขั้นสูง เทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ขั้นสูง เทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ขั้นสูงสุด เทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ขั้นสูงสุดขั้นสุด และเทคนิคการต่อสู้แบบประยุกต์ขั้นสูงสุดขั้นสุด

 คอมวยไม่ควรพลาดใช้ทรูพอยท์เป็นส่วนลดที่สนามมวยลุมพินี

ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

-------------------------------------------------

วิธีการดูบอลพรีเมียร์ลีก 2022/23 ที่ TrueID : แพ็กเกจชมครบทุกคู่ - ซิมทรูชมทีมโปรดฟรี!

รวมข้อมูลแก้ไขปัญหาการใช้งาน รับชม หรือโปรโมชันกิจกรรมต่างๆ << คลิกที่นี่

 

อัพเดทข่าว ผลบอล พรีเมียร์ลีก แบบทันใจ พร้อมวิเคราะห์คู่เด่นในรอบสัปดาห์ ส่งถึงมือคุณ
คลิกเลย!! หรือ กด *301*32# โทรออก

หรือ อัพเดทข่าวบอลไทยลีก กด *301*36# โทรออก

 

ยอดนิยมในตอนนี้